Oferta


Realizujemy prace projektowe i wykonawcze w zakresie:

  1. Układania chodników
  2. Brukowania parkingów
  3. Wykładania kostką tarasów
  4. Układania artystycznego kostki według wzoru klienta
  5. Stawiania krawężników
  6. Stawiania obrzeży
  7. Stawiania palisad
  8. Podłączenia deszczowe i kanalizacyjne 
  9. Niwelacje terenu

     10. Ogrodzenie panelowe, siatkowe z granitu i gabiony

 

Oferujemy także usługi transportowe w zakresie dowozu materiałów do klienta.